V. Snem OkO SPZ

Cannot find opk-pn/2017-05-Snem subfolder inside /var/www/opk.pn.sk/images-pn/opk-pn/2017-05-Snem/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:nginx/1.10.3
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34-21+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Piešťany usporiadala dňa 27.4.2017 o 17 hod. v hoteli Piešťany už V. Snem OkO SPZ.

Delegáti si zvolili orgány OkO SPZ, delegátov na snem SPZ a zástupcu do rady SPZ. Počet zúčastnených delegátov snemu bol 91 %.

Ivan Cisár
Piešťany 28.4.2017

Nachádzate sa tu: Home V. Snem OkO SPZ